Om Tormod Carlsen

Regissør, scenekunstner og teaterviter. Startet som sirkusartist og har jobbet i, rundt, med og på sceniske og performative verk siden 2004. Tormod er utdannet regissør fra Kunsthøyskolen i Oslo 2015 og arbeider i ulike konstellasjoner og med ulike roller i en rekke prosjekter, institusjoner og forestillinger, men alle med det til

felles at de vil utvikle de performative og sceniske kunstartene.

I perioden 2017-2018 er Tormod Carlsen assosiert kunstner ved Black Box teater. Les mer her