MINIK (2014):

Link til artikkel om forestillingen her